Home » Hornád [2015]

Hornád [2015]

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPramení asi 4 km západne od obce Vikartovce, na východnom úpätí vrchu Krahulec pod Kráľovou hoľou  v nadmorskej výške cca 1 050 m n. m. Ďalej tečie Hornádskou kotlinou a zbiera prítoky z Nízkych Tatier (Bystrá) aj Kozích chrbtov, ktoré niekedy odvodňoval Poprad. Pod Hrabušicami sa obracia do hôr a vytvára jadrovú zónu Národného parku Slovenský Raj – prielom Hornádu (horný). Priberá prítok Bielej vody a pod Čingovom opúšta hory, aby dalej tiekol industrializovaným územím horného Spiša – cez Spišskú Novú Ves, Krompachy a Margecany, tu sa do neho vlieva hlavný prítok – Hnilec . Spolu napĺňajú dve veľké vodné elektrárne – Ružín I a II. Pred postavením vodných nádrží tu Hornád vytváral druhý- dolný prielom Hornádu cez masív Sivca pri Rolovej Hute. Za Veľkou Lodinou pri Kysaku svoj tok obracia na juh.  Pri Čani opúšta územie Slovenska, aby sa pri Onóde vlial do Slanej (Sajó).

Horný úsek – Bystrá-Hranovnica-Hrabušice

Riečny kilometer: 162.2 – 147.5, ústie Bystrej – Hranovnica – Hrabušice mýto (most)

Obtiažnosť: WW III (zapadané stromami, úzke zablokované koryto), spád 7.1‰, III+ Bystrá (splavných 2.2km pred ústím do Hornádu), spád 20 ‰!!, od Hranovnice WW I+

Zjazdnosť: 90cm na vodočte v Hrabušiciach, 40cm na vodočte Hranovnica, na jar alebo po dažďoch

Vhodné pre lode: kajak, kanoe – uplne nevhodné pre začiatočníkov!!!

Čas plavby: 3-4 hodiny

Vodočty: Hranovnica  Hrabušice

Kilometráž (ČSK1980):

162.2 ústie vpravo potok Bystrá

161.0 ][p  začiatok zarasteného úseku

157.3 ][c Hranovnica 1km vp,  []-> (602 m.n.m), limnigraf  Hranovnica

157.0 ústie vp. Vernársky potok, ! nízka lávka +2km, zarastené

152.2 ][c Spišský Štiavnik vp. vl., WW I+

150.2 ][c kaštieľ, kostol vl, !! pereje

149.0 ][c Betlanovce vl. +700m rozvalená hať, ~

147.5 ][c Hrabušice na mýte vl. 1km camping Podlesok ->[] (532m.n.m), limnigraf Hrabušice

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKoryto Hornádu nad Hranovnicou má kamenisté dno, silný prúd vytvára silné pereje. Často je tok zablokovaný stromami, kriakmi a zarastenými prehmi. Splav začíname pri moste Sp.Bystré-Poprad, alebo splavíme 2km Bystrej priamo zo Spišského Bystrého. Tok Bystrej je tiež zablokovaný a zarastený.

Pod Hranovnicou tok meandruje, niektoré časti sú zarastené, hlavne pri včelínoch a pod Dubinou. Pozor na nízke lávky a drôty cez rieku. Nad obcou Spišský Štiavnik sa tok rieky rozširuje, rieka je regulovaná a obtiažnosť klesá na WW I+. Odtiaľto vhodné aj pre začiatočníkov.


Horný úsek – Prielom Hornádu – Hrabušice – Čingov

spoplatnený regulovaný splav – viď pravidlá http://www.kajakar.sk/2016/04/prielom-hornadu-pravidla/

Riečny kilometer: 147.5 – 135.2, Hrabušice – Čingov

Obtiažnosť: WW II, spád 4.5 ‰

Zjazdnosť: 65cm na vodočte v Hrabušice, na jar alebo po dažďoch

Vhodné pre lode: raft, zatvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 3-4 hodiny

Kilometráž (ČSK1980):

hornad_h2147.5 ][c Hrabušice na mýte vl. 1km camping Podlesok []-> (532m.n.m), limnigraf Hrabušice

146.2 ][p !! nízka lávka za zatáčkou

145.7 ][p ústie vp. Veľká Biela Voda, začiatok NPR Prielom Hornádu, úzky skalnatý kaňon (Hrdlo Hornádu 528 m.n.m)

143.9 ][p Kláštorná roklina ústie + 600m ][p nad Zelenou dolinou

143.1 ][p most nad Mlynom, +100m Letanovský mlyn vľ.

143.0 rozvalená hať, skalnatá perej!, ~ , bufet a rozvaliny mlyna vľ.

142.7 ][c Letanovský mlyn – Kartuziánsky most

142.0 ][p mostík nad úžinou

141.6 ! Esíčko, WW II+, pozor za VV!!

141.4 ][p mostík pod Tomašovským výhľadom + 200m ústie vp. Biely potok (510 m.n.m.)

135.2 Čingov vl., koniec Horného Prielomu ->[] (485 m.n.m)

134.6 rozvalená vodárenská hať, splavná vľavo, za VV !!

134.4 ][c Košiarny briežok ->[], ďalej regulované koryto

 

Prvá časť splavu vedie cez lúku a po Hrdlo Hornádu veľmi výrazne meandruje. Splav je charakteristický ostrými zákrutami a množstvom konárov a kmeňov pobrežných stromov a kríkov trčiacich nad hladinu, tiež tam zvykne byť nízka drevená lávka, ktorú je možné, podľa stavu vody podplaviť alebo je nutné preniesť. Ak má niekto v tejto časti výrazné problémy, odporúča sa ukončiť splav na prvom (núdzovom) výstupnom mieste v Hrdle Hornádu a vrátiť sa na (pešo) na nástupné miesto (prístup autom do Hrdla je nemožný, prípadne veľmi obmedzený).

V Hrdle Hornádu rieka vchádza do kaňonu, kde je nemožné predčasne ukončiť splav! Od Hrdla sa mení charakter toku, rieka vedie cez úzky kaňon s vysokými skalnými stenami. V závislosti od výšky hladiny je širšia alebo užšia prúdnica, prúd často naráža do skál a prudko mení smer. Osobitým typom nepredvídateľných (a často sa meniacich) prekážok sú spadnuté kmene stromovz okolitých strmých brehov – tie je niekedy možné podplaviť alebo obísť, niekedy je nutné lode preniesť.

Pri Letanovskom mlyne je možné ukončiť plavbu, prístup autom je však opäť problematický až nemožný (potrebné je prejsť pešo do 1 km). Tiež je možné si tu urobiť prestávku na oddych a občerstvenie, v sezóne je tu v prevádzke bufet. Za Letanovským mlynom sa kaňon ešte zúži, charakter sa ale nemení až po Čingov, kde je záverečné výstupné miesto a ukončenie splavu.

Alternatívne je možné pokračovať až po vzdutie vodárenského odberného miesta Košiarny briežok (rkm. 134.6, ktoré sa plaví aj prenáša vľavo). Hať je poškodená, za VV nebezpečná, splavná vľavo po prezretí.


 

Stredný úsek rieky – Čingov – Margecany

Riečny kilometer: 135.2 – 80.2, Čingov – Margecany

Obtiažnosť: WW I-

Zjazdnosť: celoročne (55cm na vodočte v Hrabušice alebo 145cm na vodočte v Spišských Vlachoch)

Vhodné pre lode: Otvorené kanoe, kajak, raft

Čas plavby: 2-3 dni

Kilometráž (ČSK1980):

131.5 – hať Slovdekra X ! – pred haťou 50m ][p, preniesť 100m vpravo

129.7 ][c Spišská Nová Ves, vľ.

129.3 ][c + 600m ][c, 2 stupne pri hokej.hale, za VV ~ !!!

127.8 ][c []-> (445 m.n.m) + 600m ][ž, koniec regulovaného úseku, + 1.4 km ][p

124.0 hať v1.9m, N vľ., prenášanie vľavo + 500m ][p

122.7 ][c Markušovce vľ., +500m Markušovský skalný hríb vp.

122.0 ústie Levočský potok

120.0 hať, splavná stredom, N vp. + 1.7km ][ž. Matejovce  vp.

115.5 Chrasť nad Hornádom

114.2 ][c Vítkovce

110.9 ][c Olcnava

104.0 ][c Spišské Vlachy, limnigraf

98.5 ][c  Kolínovce, + 800m ][ž, pred mostom vystúpiť vľavo, nasleduje nezjadná hať X!

97.5  hať Kolínovce-Stará Maša X! , v.3.5m, N vľavo, preniesť vľavo +900m ][ž

95.3 ][c Krompachy

95.1 stupeň v.0.5m, za VV ~

91.9 hať, v.1.2m, N vľavo, Richnava vl. ][c, zast.100m vp.

90.9 ][c Kluknava vp.

83.7 MVE Margecany, preniesť vpravo

83.9][ž

80.2 ][c Margecany, začína vzdutie Ružínskej priehrady, ->[] 400m.n.m.

79.9 ústie vp. Hnilec

Údolie sa pod Čingovom otvára, obvyklý štart je buď z Čingova alebo od mosta ku Košiarnemu briežku zo Smižian. Rieka tečie v regulovanom koryte, na začiatku Spišskej Novej Vsi pri Slovdekre je veľká nezjazdná hať, ktorá sa prenáša po pravom brehu. Miesto na zastavenie je 50m nad lávkou pre peších nad haťou, prenášaný úsek je cca 120m. V meste sú menšie skoky, ktoré sú za normálneho stavu splavné, pozor si treba dať len na dva skoky pri hokejovej hale, ktoré sú za VV nebezpečné a treba ich preniesť. Miesto je za tretím cestným mostom, ak počítame od hate pri Slovdekre. Za Spišskou Novou Vsou rieka tečie prírodnou krajinou, meandruje cez Markušovce a Vítkovce. Za Kolínovcami pred Krompachmi pozor za železničným mostom, vysoká hať s odberom vody doľava do továrne, nutné preniesť. Pozor hlavne pri veľkej vode, lepšie vystúpiť už pred mostom naľavo. Za Krompachmi a fabrikou /bývalé železiarne/ rieka zasa tečie prírodnou krajinou až po Margecany, kde začína vzdutie vodnej nádrže Ružín. Pred Margecanmi je MVE Margecany, nesplavná, nutné preniesť. Splav možné skončiť pri kostole, moste alebo pádlovať na lodenicu Kamikse na Rolovu hutu.

mve_margecany

krompachy_hat

 

 

 

 

 


Stredný úsek – Ružín

Riečny kilometer: 80.2 – 66.5

Obtiažnosť: ZWA

Vhodné pre lode: otvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 1 deň

Kilometráž (ČSK1980):

80.2 ][c Margecany, začína vzdutie Ružínskej priehrady, ->[] 400m.n.m.

79.9 ústie vp. Hnilec

78.0 lodenica AKADEMIK TU Košice, KAMIKSE

72.0 camping Košické Hámre vpravo (bočné rameno)

66.5 – hrádza VD Ružín – X – prenášanie vpravo cca 700m.

63.6 Ružín vľ, +1km hrádza VD Ružín II -X prenáška vpravo alebo vľavo cca 400m

Od Margecian po Veľkú Lodinu siahajú dve vodné nádrže, Ružín I a II postavené ako zásobáreň vody pre VSŽ Košice. Prvú hrádzu prenesieme po pravom brehu asi 700m až k cestnému mostu, druhá sa prenáša po ľavom brehu až po schodíky k rieke asi 400m. Alternatívne doporučujeme skončiť pri penzióne Bradan vo Folkmári a lode previesť autom až do Malej Lodiny k mostu, kde môžeme pokračovať v ďalšej etape.


Dolný úsek – Malá Lodina – Čaňa – ústie

Riečny kilometer: 62.5 – 0.0 (po hranice s Maďarskom)

Obtiažnosť: ZWC (mierne tečúca voda, úsek vhodný pre začiatočníkov)

Zjazdnosť: celoročne, VE Ružín manipuluje vodný stav

Vhodné pre lode: otvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 2 dni po hranice, 3-4 dni až po ústie

Kilometráž (ČSK1980):

62.2 ][c Malá Lodina vľ, žel.st 200m, []->(265 m.n.m)

58.2 Veľká Lodina vp.

50.2 ][ž Kysak, ústie potoka Svinka vl., +100m vp. žel.st. Kysak []->

47.6 Trebejov vp. +200m žel.zast., +4km ][ž

42.8 MVE Družstevná pri Hornáde, 1.8m,  N vľ. prenášanie vpravo

35.7 ][c Ťahanovce vl., +150m lodenica Kamikse a splavujeme.sk  vp.., +400m ][ž

33.9 Košice, hať pri Rybe, v3.8m, X, prenášanie vp. aj vľ.

32.0 ][c Košice vp., žel.st 500m vl. ->[] (209 m.n.m)

30.4 hať Vyšné Opátske, v0.5m, opatrne

29.0 ][c Vyšné Opátske vľ, nad ním rozvalená hať splavná stredom, +200m potrubný most

27.2 hať Vyšné Opátske-Nad Jazerom, v.3.5m X! ][p, prenášanie vľavo, vpravo

23.3 ][c Krásna n. Hornádom  vl. + 2,6km ][ž

19.0 Kokšov – Bakša vp. + 3,2km ústie vl. Torysa

13.8 ][c Nižná Myšľa vl.

9.6 ][c Ždaňa vl. Čaňa 1km vp ->[] 170 m.n.m + 100m MVE Ždaňa X, preniesť vpravo

5.8 – Trstené pri Hornáde vľ.

1,0 – Abaujvár (MR) vľ.

0.0 hranica SR-MR (160 m.n.m), 65.1 NSK

Kilometráž udávaná podľa starej československej kilometráže (ČSK1980) 0km na hranici SR-MR. Nová Slovenská kilometráž (NSK2015) bude prepočítaná od ústia.

felsodobsza gibart seligovo_jazero vysne_opatske

 

Maďarský úsek (NSK2015):

65.1 hranica SR/MR = 0 ČSK

61.0 ][c Hidasznémeti vp. +600m ][ž, ->[] (155 m.n.m)

57.6 hať 0.6m Hernádszurdok, za VV!!!

49.3 ][p Viszóly vľ.

40.6 elektráreň Gibárt -X, preniesť vľavo alebo cez ostrov +300m ][c

34.6 elektráreň Felsodobsza – X, náhon vpravo, preniesť vpravo.

30.5 ][c Kiskinics vp.

28.4  Szentistvánbaksa vľ.

14.3 ][c Gerztely vľ., +1.4km ][c cesta č.37 na Tokaj

7.3 hať Bocs X v.3.5m, N vľavo kanál Hornád – Tisa

6.0 ][c Bocs vľ.

3.8 vľ. Berzék

0.0 ústie do Slanej (Sajó) pri Ónod (96m.n.m) – vhodné pokračovať ešte +1km ku kompe Muhi ->[] 90 m.n.m.

V Malej Lodine je možné začať splavovať pri cestnom moste cez rieku Hornád , vo Veľkej Lodine taktiež pri cestnom moste /krčma Stará Mama/, v Kysaku/Trebejove pri futbalovom ihrisku alebo od žel.st., v Družstevnej pri Hornáde pri cestnom moste a reštaurácii Čarda. V Košiciach je možné splav ukončiť na Aničke – lodenica KAMIKSE/splavujeme.sk alebo pri cestnom moste pod Aničkou.

V Družstevnej pri Hornáde sa nachádza malá vodná elektráreň, ktorú je potrebné preniesť po pravom brehu, hrádza je označená tabuľkami. V Košiciach sú vybudované 2 hrázde a niekoľko menších splavov, tie môžu byť za veľkej vody nebezpečné, prezrieť a prípadne preniesť. MVE na Aničke a na Jazere je nutné preniesť. Pod Košicami sa nachádzajú menšie splavy, ktoré môžu byť za malej vody nezjazdné a za veľkej vody môžu byť nebezpečné. V obci Ždaňa pri cestnom moste je na rieke vybudovaná nová MVE, ktorú je taktiež potrebné preniesť.

Od hraníc Slovenska s Maďarskom Hornád vytvára pekné meandre. Pod Hidasnémeti pri Gibárte a Gelsodobsza elektrárne, nutné preniesť. Ďalšia hať tesne pred ústím do Slanej pri Hernádnemeti-Bocs, nutné preniesť alebo splav ukončiť. Možné pokračovať po Slanej po kompu pri Muhi.

 

Print Friendly, PDF & Email