Home » Belá [2022]

Belá [2022]

Popis a charakter rieky :

Belá je pokračovaním Tichého potoka, vzniká na sútoku Kôprovského potoka a Tichého potoka v nadmorskej výške 976 m n. m (riečny kilometer 23.6). Tečie popri Podbanskom, prijíma Kamenistý potok, Račkov potok a popri dedinách Pribylina, Vavrišovo, Dovalovo a Liptovský Peter smeruje paralelne s cestou do Liptovského Hrádku, kde ústi v nadmorskej výške 629 m n. m. do Váhu v lokalite zvanej Úšusty pod Liptovským Hrádkom.

Rieka sa prvý krát spomína v listinách Bela IV. pod názvom riullum Feier Potok, čo znamená že už na konci 13. storočia mala rieka dnešný zemepisný názov. Obsahom názvu Belá je jej divý tok rozbúrenej, do biela spenenej vody.

Rieka v minulosti veľakrát zmenila tok, spravidla po každej väčšej povodni. Tečie po štrkovom náplavovom kuželi vzniknutom splavovaním hornín z pramennej oblasti. Na tomto kuželi vytvára ramená, meandre a štrkové lavice. Je to jediná divočiaca rieka na Slovensku, ktorá má alpský charakter (vrátane snehového režimu odtoku).

Priemerná teplota vody je 4,46 °C a neprestúpi 10 °C. Bežná teplota vody ráno je 3.0 °C

Dĺžka toku 23,6 km

Dĺžka toku na Slovensku 23,6 km

Plocha povodia 244 km²

Plocha povodia na Slovensku 244 km²

Vznik sútokom Tichého a Kôprovského potoka

Ústie do Váhu pri Liptovskom Hrádku

Priemerný prietok 3,48 m³/s

Minimálny prietok 0,46 m³/s

Maximálny prietok 179,0 m³/s

Vodomer: Podbanské – minimum (MV) pre horný úsek (1) 55cm, optimum (SV) 70cm, HV 130cm.

Limnigraf: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=tur_a_rybo  Podbanské /cca 100m pod mostom/

Minimálny/Optimálny/Max. stav 55cm/70cm/130cm

Splavnosť:

Splavuje sa 150m pod sútokom Tichého a Kôprovského potoka rkm 23.4 po prístavisko v Dovalove rkm 1.8, za SV(stredná voda). aj po ústie.

Športová plavba sa vykonáva podľa zákona NR SR č. 580/2003 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a povolení pre športovú plavbu pre Hornú Belú v úsekoch:

 1. Horná Belá – rkm 23.4 až rkm 21.5 (nad mostom Podbanské)
 2. Podbanské – rkm 21.5 – Kokavský most rkm 18.3
 3. Kokavský most rkm 18.3 – most Pribilina rkm 12.2 (železný ženijný)
 4. Pribilina-Dovalovo rkm 1.8
 5. Dovalovo rkm 1.8 -ústie Liptovský Hrádok rkm 0.0

Povolenie a obmedzenie športovej plavby pre jednotlivé úseky:

 • K1 a C1 – cely usek
 • (C1,C2,K1,K2) (menej ako 3 osoby): PODBANSKÉ r. km 21,5 – LIPTOVSKÝ HRÁDOK r. km 1,8
 • Nafukovacie lode (RAFTY): Kokavský most – Liptovský Hrádok

Návštevníci sú povinní riadiť sa návštevným poriadkom TANAPu.

Popis úsekov

Prvý úsek – pod sútokom potokov rkm 23.4 – Podbanské rkm 21.5) – WW IV-

Obmedzenia:

  1. len K1/C1, dvojmiestne plavidlá NIE SÚ povolené
  2. len ak je prietok umožnujúci splav v celom úseku (55cm Podbanské)
  3. len počas dennej doby (hodinu po východe a hodinu pred západom slnka
  4. vystupovanie na breh NIE JE povolené (3,5 stupeň ochrany – NPR Tichá Dolina)
  5. len členovia organizácií zameraných na vodnú turistiku a vodný slalom
  6. lode je nutné si na nástupné miesto vyniesť pešo, použiť treba lesnú cestu a chodník od rázcestia Tichá/Kôprovská po nástupné miesto na rkm 23.4. Prístup autom do doliny je zakázaný

Prístup k vode je od rázcestia Tichá/Kôprovská dolina po chodníčku na nástupné miesto rkm 23.4

pohľad po prúde na zával na konci úseku od vodárne k parkovisku Podbanské

Historický pohľad po prúde na zával na konci úseku od vodárne k parkovisku Podbanské

Na vodu zvykneme nasadnúť pri Horárni Tichá Dolina /sútok potokov/, alebo priamo od cesty balvanitým zablokovaným Kôprovským potokom /200m/ – WW IV.

Od nástupu prvých 200m ľahšie (WW III), potom zákruta doľava a nasleduje prvá kaskáda WW IV-. Krásna voda, plná balvanov, skokov a valcov. Po 500m v strede ostrov, aktuálne je splavné len ľavé rameno, v pravom je strom (je ho vidno, je možné nad ním zastaviť). V ľavom ramene je torzo stromu, pri vode 70cm bez problému.

Kaskáda sa končí, nasledujúcich 300m je ľahších, kým nevidíte Permon. Nasleduje druhá kaskáda, ostrov pri vodárni treba ísť vľavo. Ak vidíte loveckú chatku a Permon, nasleduje ostrá pravá zákruta, treba ísť vpravo, vysoký skok, za ním balvan s zábavným miestom.

Prva perej idealne lavym stredom, vracak nalavo. Nasleduje ostrá pravá zákruta a cca 2m skok s riadnym balvanom v strede. Splavne vpravo alebo stredom (boof), vracak v strede a nalavo. Odtial už ľahšie, WW III, cca 500m nízka lávka /za veľkej vody nízka, nutné skontrolovať – da sa pristat nalavo pred aj za lavkou, tesne za lavkou ostrov, Aktuálne sú splavné obe ramená, pravé je viac vody ale tahšie (v prejazde skok cez kameň, v ľavom ramene je lepšie ísť napravo.

200m cestný most, možnosť zastaviť vpravo medzi šutrami. Odtialto už môžu ísť aj 2 miestne lode a 2 miestne nafukovačky (R2) bez registrácie.

Prvý úsek – Podbanské rkm 21.5 – Kokavský most (rkm 18.7) – WW III – WW II+

Len pre K1,C1,R2

oficiálne nástupné miesto - most

oficiálne nástupné miesto – most

Rafty (3 a viacmiestne lode) na tomto useku nie su povolene.

Štartujeme na parkovisku nad mostom, pomedzi kamene  cca 200m ku vodočtu, možnosť zastaviť vľavo. Odtial 300m ku ostrovu, potom buď úzkym zablokovaným tobogánom vľavo – nutné pozrieť či tam nie je strom, prípadne technickým ramenom vpravo [pod 70cm málo vody]. Štrkovo balvanitým korytom až ku sútoku s Kamenistým potokom. Pred sútokom esíčko, zatarasené stromami. Prvý spadnutý strom cez celú šírku rieky sa dá skočiť po ľavej strane, zastaviť sa dá vo vracáku pred ním naľavo. Pozor na natlačenie na korene vľavo. Hneď za prvým stromom další spadnutý strom cez celú šírku rieky, dá sa kajakármi pri vodnom stave nad 75 cm problematicky preskočiť alebo lepšie pred ním napravo zastaviť a skontrolovať stav, prípadne obísť vpravo. Za druhým stromom asi 100m ďalší strom cez celú širku rieky, bez problémov skočitelný pri stave nad 75 cm. Po kamienkoch koridorom vľavo , a pomedzi stromy ľahšie WW II+ až ku Kokavskému mostu (bufet s horcom vpravo).

Zmena 2016: prave rameno je aktualne nesplavne, voda tecie len lavym ramenom (okolo Kokavskeho mostu), posledna perej je naozaj z kopca :). Za sútokom s Kamenistým potokom na mieste kde sa rieka priblíži tesne k ceste /asi 500-700m nad Kokavským mostom/ strom cez celú rieku.. Velmi problematicky sa dá skočiť popri pravom brehu, prezrieť (pri vodnom stave nad 70cm!). Zastaviť včas a preniesť naľavo alebo v malom vracáku v prúde napravo.  /GPS 49° 7’40.27″S  19°53’20.24″V/

Druhý úsek – Kokavský most (rkm 18.7) – Vojenský most Pribilina (rkm 12.2) WW II+

w3Od Kokavského mosta pomedzi chatky až k prístavisku Hrdovo (vpravo, možnosť začať alebo ukončiť), ďalej už len skackavá riečka WW II+, občas menší prah alebo stupeň.

Pred mostom v Pribiline umelý stupeň cca 0.7m so šutrami. Za malej vody lepšie preniesť /škoda rozbíjať loď o umelý stupeň/, inak skočiť cca 3m od pravého brehu po kameni alebo nalavo, v strede lomový kameň. Zastaviť hneď pod stupňom vpravo, ešte cca 100m pred mostom, alebo za mostom vpravo /Račkov potok ústie/.

Na useku su dva stromy, pred jednym sa da zastavit, druhy je v bela_strompravom ramene (problemove zastavenie), da sa obist toboganikom do laveho ramena – tesne nad Pribilinou. Druhe problematické miesto je v úzkom kanáli – 3 tenké stromy tesne za sebou, nevidno ich, ale dajú sa skočiť (vodný stav 70cm).

Tretí úsek – Vojenský most Pribilina (rkm 12.2) – Dovalovo (rkm 4) WW II

Od sútoku s Račkovým potokom po Vavrišovo, r.km 6,5 obtiažnosť WW II+. Za nástupom je napravo mlynský náhon, treba ísť ľavým ramenom (skok tesne popri ľavom brehu, napravo kamene). Ďalej orientačno navigačná vložka, plavíme rôznymi ramenami, niektoré sú zatarasené stromami, takže je nutné si správne vybrať, ale v ideálnom stave nie je nutná žiadna prenáška.

Pri Vavrišove je malá vodná elektráreň s prístaviskom.   Prístavisko na pravom brehu. Za prístaviskom stavba vodnej elekrárne za pravou zákrutou je betónový stupeň na odrazenie toku do prívodného kanála MVE, stupeň je nebezpečný -lomový kameň a panely – minulý rok miesto tragickej nehody [utopenie vodáčky pod panelom] – X !!!

ELektráreň je možné obísť pravým ramenom, v ňom menšie valce. Odbočiť na GPS  49° 3’53.72″S  19°46’18.08″V do pravého ramena (menšie, ale splavné)

Za MVE zopár prírodných prahov a vaní s menšími skokmi. Po kilometri dialničný most.  V Dovalove vhodné pristáť vľavo /vysoká navigácia, parkovisko za stromami GPS  49° 2’53.82″S  19°44’55.96″V/. Medzitým rôznymi ramenami, navigačno-orientačná vložka.

Štvrtý úsek – Dovalovo (rkm 4) – Lipt. Hrádok WW I /sútok s Váhom/ rkm 0

Ďalej je rieka v upravenom koryte, plná všelijakého odpadu. V Lipt. Hrádku 4 stupne z lomového kamena, zjazdné len za VV. Lomový kameň.

Print Friendly, PDF & Email