Home » Belá [2016]

Belá [2016]

Popis a charakter rieky :

Belá je pokračovaním Tichého potoka, vzniká na sútoku Kôprovského potoka a Tichého potoka v nadmorskej výške 976 m n. m. Tečie popri Podbanskom, prijíma Kamenistý potok, Račkov potok a popri dedinách Pribylina, Vavrišovo, Dovalovo a Liptovský Peter smeruje paralelne s cestou do Liptovského Hrádku, kde ústi v nadmorskej výške 629 m n. m. do Váhu v lokalite zvanej Úšusty.

Rieka sa prvý krát spomína v listinách Bela IV. pod názvom riullum Feier Potok, čo znamená že už na konci 13. storočia mala rieka dnešný zemepisný názov. Obsahom názvu Belá je jej divý tok rozbúrenej, do biela spenenej vody.

Rieka v minulosti veľakrát zmenila tok, spravidla po každej väčšej povodni. Tečie po štrkovom náplavovom kuželi vzniknutom splavovaním hornín z pramennej oblasti. Na tomto kuželi vytvára ramená, meandre a štrkové lavice. Zmene toku rieky hovoríme aj divočenie rieky.

Za účelom využitia energetického potenciálu rieky bola pri obci Vavrišovo postavená malá vodná elektráreň, ktorá je však značne necitlivo zasadená do prostredia.

Priemerná teplota vody je 4,46 °C a neprestúpi 10 °C.

Dĺžka toku 23,6 km

Dĺžka toku na Slovensku 23,6 km

Plocha povodia 244 km²

Plocha povodia na Slovensku 244 km²

Vznik sútok Tichého a Kôprovského potoka

Ústie do Váhu pri Liptovskom Hrádku

Priemerný prietok 3,48 m³/s

Minimálny prietok 0,46 m³/s

Maximálny prietok 179,0 m³/s

Vodomer

Podbanské /cca 100m pod mostom/

Minimálny/Optimálny/Max. stav 55cm/75cm/130cm

Splavnosť:

Splavuje sa od cestného mostu v Podbanskom po prístavisko vo Vavrišove, za SV aj po ústie. Od Vavrišova je koryto značne devastované výstavbou malej vodnej elektrárne a reguláciou rieky.

Športová plavba sa vykonáva podľa zákona NR SR č. 580/2003 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úseku:

•(C1,C2,K1,K2) (menej ako 3 osoby): PODBANSKÉ r. km 21,5 – LIPTOVSKÝ HRÁDOK r. km 1,8

•Nafukovacie lode (RAFTY): Kokavský most – Liptovský Hrádok

Návštevníci sú povinní riadiť sa návštevným poriadkom TANAPu.

Pozn: v novopripravovam návštevnom poriadku TANAPu bude pravdepodobne povolená splavnosť už od sútoku potokov. Žial, nový poriadok je v schvalovaní od roku 2004.

Popis úsekov

Aktualizované: 15.4.2016 úsek Sútok potokov – vodaren je aktuálne NESPLAVNÝ, množstvo napadaných stromov po víchrici 16.5.2014. Úsek Vodaren – Podbanske-Kokavsky most splavny, posledny usek tecie druhym ramenom, obtiaznejsie. Pozor, jeden strom skoro cez celú rieku /GPS 49° 7’40.27″S  19°53’20.24″V/, zastaviť zavčas a pozriet – pri stave 70+ splavne)  Vysoka moznost padu novych stromov.

Update:15.4.2016 upper part of Bela from confluence of Tichy/Koprovsky until Permon is currently NOT NAVIGABLE due big amount of fallen trees & debris from wind storm from 16.5.2014. Permon- Podbanske-Kokavsky bridge currently navigable, last part is running differently via other ditch, harder. After wooden bridge take left channel and remain on right size – 2 trees, better to check in advance. One tree – X /GPS 49° 7’40.27″S  19°53’20.24″V, better check! 70+ navigable/. High risc of new fallen trees! 

 

 

Nultý úsek – Sútok potokov rkm 23.6 – Podbanské rkm 21.5) – WW IV, Kôprovský WW IV+

 

pohľad po prúde na zával na konci úseku od vodárne k parkovisku Podbanské

pohľad po prúde na zával na konci úseku od vodárne k parkovisku Podbanské

Upozornenie! Úsek sa nachádza v V stupni ochrany, ŠPR Tichá Dolina, jeho splavenie zatiaľ nie je oficiálne povolené – aktualne nesplavne.

 

Na vodu zvykneme nasadnúť pri Horárni Tichá Dolina /sútok potokov/, alebo priamo od cesty balvanitým zablokovaným Kôprovským potokom /200m/ – WW IV.

Od sútoku potokov cca 200m ľahšej vody /WW II+/, potom sa začína strmá 800 m I. kaskáda plná balvanov, skokov a valcov. Plnokrvná WW IV. V strede kaskády od jesene 2007 strom, pri MV prejazdny cez konáre /foto/. Za kaskádou chvíľku ľahšie, brod cez rieku, možnosť zastaviť vpravo alebo vľavo. Pred brodom nový strom-zastavenie problematické napravo.w1

Potom nasleduje zákruta vľavo – II kaskáda. Vpravo hotel Permon, možnosť eventuálneho štartu od objektu vodárne. Vľavo lovecká chatka. Prva perej idealne lavym stredom, vracak nalavo. Nasleduje ostrá pravá zákruta a cca 2m skok s riadnym balvanom v strede. Splavne vpravo alebo stredom (boof), vracak v strede a nalavo. Odtial už ľahšie, WW III, cca 500m nízka lávka /za veľkej vody nízka, nutné skontrolovať – da sa pristat nalavo pred aj za lavkou, tesne za lavkou ostrov, treba ist ľavým ramenom, v nom sa  drzat sa praveho brehu (pozor 2x strom-prezriet!!!), pravé zatarasené stromom-uplne nesplavne. V ramene nízke stromy v prúdnici, pozor!  Po cca 200m cestný most, možnosť zastaviť vpravo medzi šutrami.

Prvý úsek – Podbanské rkm 21.5 – Kokavský most (rkm 18.7) – WW III – WW II+

Len pre K1,C1,R2

oficiálne nástupné miesto - most

oficiálne nástupné miesto – most

Rafty na tomto useku nie su povolene.

Štartujeme na parkovisku nad mostom, pomedzi kamene  cca 200m ku vodočtu, možnosť zastaviť vľavo. Odtial 300m ku ostrovu, potom buď úzkym zablokovaným tobogánom vľavo – nutné pozrieť či tam nie je strom, prípadne technickým ramenom vpravo [pod 70cm málo vody]. Štrkovo balvanitým korytom až ku sútoku s Kamenistým potokom. Pred sútokom esíčko, zatarasené stromami. Prvý spadnutý strom cez celú šírku rieky sa dá skočiť po ľavej strane, zastaviť sa dá vo vracáku pred ním naľavo. Pozor na natlačenie na korene vľavo. Hneď za prvým stromom další spadnutý strom cez celú šírku rieky, dá sa kajakármi pri vodnom stave nad 75 cm problematicky preskočiť alebo lepšie pred ním napravo zastaviť a skontrolovať stav, prípadne obísť vpravo. Za druhým stromom asi 100m ďalší strom cez celú širku rieky, bez problémov skočitelný pri stave nad 75 cm. Po kamienkoch koridorom vľavo , a pomedzi stromy ľahšie WW II+ až ku Kokavskému mostu (bufet s horcom vpravo).

Zmena 2016: prave rameno je aktualne nesplavne, voda tecie len lavym ramenom (okolo Kokavskeho mostu), posledna perej je naozaj z kopca :). Za sútokom s Kamenistým potokom na mieste kde sa rieka priblíži tesne k ceste /asi 500-700m nad Kokavským mostom/ strom cez celú rieku.. Velmi problematicky sa dá skočiť popri pravom brehu, prezrieť (pri vodnom stave nad 70cm!). Zastaviť včas a preniesť naľavo alebo v malom vracáku v prúde napravo.  /GPS 49° 7’40.27″S  19°53’20.24″V/

 

Druhý úsek – Kokavský most (rkm 18.7) – Vojenský most Pribilina (rkm 12.2) WW II+

w3Od Kokavského mosta pomedzi chatky až k prístavisku Hrdovo (vpravo, možnosť začať alebo ukončiť), ďalej už len skackavá riečka WW II, občas menší prah alebo stupeň.

Pred mostom v Pribiline umelý stupeň cca 0.7m so šutrami. Za malej vody lepšie preniesť /škoda rozbíjať loď o umelý stupeň/, inak skočiť cca 3m od pravého brehu po kameni alebo nalavo, v strede lomový kameň. Zastaviť hneď pod stupňom vpravo, ešte cca 100m pred mostom, alebo za mostom vpravo /Račkov potok ústie/.

Na useku su dva stromy, pred jednym sa da zastavit, druhy je v bela_strompravom ramene (problemove zastavenie), da sa obist toboganikom do laveho ramena – tesne nad Pribilinou. Druhe problematické miesto je v úzkom kanáli – 3 tenké stromy tesne za sebou, nevidno ich, ale dajú sa skočiť (vodný stav 70cm).

 

Tretí úsek – Vojenský most Pribilina (rkm 12.2) – Dovalovo (rkm 4) WW II

Od sútoku s Račkovým potokom po Vavrišovo, r.km 6,5 obtiažnosť WW II+. Za nástupom je napravo mlynský náhon, treba ísť ľavým ramenom (skok tesne popri ľavom brehu, napravo kamene). Ďalej orientačno navigačná vložka, plavíme rôznymi ramenami, niektoré sú zatarasené stromami, takže je nutné si správne vybrať, ale v ideálnom stave nie je nutná žiadna prenáška.

Pri Vavrišove je malá vodná elektráreň s prístaviskom.   Prístavisko na pravom brehu. Za prístaviskom stavba vodnej elekrárne za pravou zákrutou je betónový stupeň na odrazenie toku do prívodného kanála MVE, stupeň je nebezpečný -lomový kameň a panely – minulý rok miesto tragickej nehody [utopenie vodáčky pod panelom] – X !!!

ELektráreň je možné obísť pravým ramenom, v ňom menšie valce. Odbočiť na GPS  49° 3’53.72″S  19°46’18.08″V do pravého ramena (menšie, ale splavné)

Za MVE zopár prírodných prahov a vaní s menšími skokmi. Po kilometri dialničný most.  V Dovalove vhodné pristáť vľavo /vysoká navigácia, parkovisko za stromami GPS  49° 2’53.82″S  19°44’55.96″V/. Medzitým rôznymi ramenami, navigačno-orientačná vložka.

Štvrtý úsek – Dovalovo (rkm 4) – Lipt. Hrádok WW I /sútok s Váhom/ rkm 0

Ďalej je rieka v upravenom koryte, plná všelijakého odpadu. V Lipt. Hrádku 4 stupne z lomového kamena, zjazdné len za VV