Home » KST – Vodácke oddiely

KST – Vodácke oddiely

Ak máte záujem o pádlovanie, kontaktujte najbližší vodácky oddiel.

 

Vodácke oddiely podľa regiónov:

Vodácke oddiely podľa povodí riek:

  • Dunaj
  • Váh
  • Hron
  • Hornád
  • Dunajec
  • Hnilec
  • Poprad
Print Friendly, PDF & Email