Home » Cirocha [2015]

Cirocha [2015]

Cirocha mapa

Cirocha mapa

Pramení nedaľeko poľských hraníc pod Ruským sedlom vo výške 765 m.n.m.. Tečie cez bývalé dediny Ruské a Vyšná Poľana a priberá potoky Brestový, Smolník a Stružnica, aby naplnila vodárenskú nádrž Starina. Potom tečie širokým lesnatým údolím cez Stakčín a Sninu, priberá prítok Pčolinka a otvorenou krajinou tečie cez Dlhé nad Cirochou a Kamenicu nad Cirochou do Humenného, kde ústi do Laborca. Oblasť nad VD Starina je z dôvodu hyg. ochrany neprístupná a splavovanie zakázané.

Cirocha má prudký tok, šírku 5-8m, široké kamenisté riečište, miestami zatarasené padnutými stromami. Vyžaduje skúsených jazdcov a zvýšenú pozornosť. Pod Sninou sa rieka rozširuje, ale prúd a prekvapenia v rieke zostávajú až po ústie.

Cirocha je splavná na jar za zvýšených vodných stavov, horný úsek len za veľkej vody alebo pri manipulácii na VD Starina.

Horný úsek – VD Starina – Stakčín

Riečny kilometer: 36,5 – 31.0, VD Starina – Stakčín most.

Obtiažnosť: WW III !, spád 11‰, dve parabolické hate (za VV nebezpečné), jedna nízka lávka X

Zjazdnosť: 90cm na vodočte v Snine, na jar alebo po dažďoch (marec, apríl) alebo po manipulácii na VD Starina (1x ročne – pitná voda!!!)

Čas plavby: 2-3 hodiny, cest. rýchlosť 5-7km/h

Začneme hneď pod VD Starina, pozor na vývarisko! Za mostom menšia rozvalená hať, splavná vpravo. Po asi 500m za sebou dve parabolické hate s vývariskom, prezrieť a za VV určite preniesť. Za haťami asi 500m nízka lávka, nutné preniesť. Potom nasleduje krásny úsek WW III až do Stakčína, v prípade dobrej vody vhodné splaviť aj 2x -> diamond run Zemplína. Po ústi potoka Kolonica vzľava viac sme v Stakčíne pri stanici.


Stredný úsek – Stakčín – Snina

Riečny kilometer: 31,0 – 23.5, Stakčín-Snina

Obtiažnosť: WW II-, spád 4,6‰, pozor na hate a skoky!

Zjazdnosť: 75cm na vodočte v Snine, na jar alebo po dažďoch (marec-jun) alebo po manipulácii na VD Starina (1x ročne – pitná voda!!!)

Vhodné pre lode: kajak, kanoe

Čas plavby: 2-3 hodiny

Vodočet: tesne nad mostom pri nemocnici Snina

Rieka tečie lesnatým údolím v spoločnosti cesty a železnice. Pred Sninou pri rybníkoch veľká hať s náhonom vľavo, pozrieť a v prípade dobrého stavu jazdiť vľavo jazykom. Za VV preniesť. Druhá hať je 1m v navigácii, za VV určite preniesť vpravo alebo vľavo. Trietia a štvrtá hať pri Tescu sú menšie, skočiť naľavo po prezretí. Pri Tescu 200m žel.st alebo aut.stanica nižšie, ústie Pčolinky vľavo pred cestným mostom.

 

Dolný úsek – Snina – Humenné

Riečny kilometer: 23.5 – 0.0, Snina – Humenné

Obtiažnosť: WW I, spád 2,8‰, pozor na padnute stromy!

Zjazdnosť: 60cm na vodočte v Snine, na jar alebo po dažďoch (marec-jun) alebo po manipulácii na VD Starina (1x ročne – pitná voda!!!)

Vhodné pre lode: kajak, kanoe

Čas plavby: 6-8 hodin

Rieka od ústia Pčolinky stráca spád, tečie lesnatou krajinou meandrami pomedzi obce, bez umelých stavieb. Pri Modre nad Cirochou zarastené meandre, treba zvoliť správne rameno.

Kilometráž [NSK2015]

36.5 hrádza VD Starina, X! pozor na spatný prúd a vývarisko!, +100m vodočet vľ, +300m ][c a skok 0.5m pod mostom ~

35.5 – parabolická hať, v.2.0m, vpravo aleboX!

35.0 – parabolická hať, v2.0m, vpravo alebo za VV X!

34,5 ][p – nízka lávka, X! – preniesť vp.

31,0 ][c Stakčín vp. []-> 253 m.n.m.

30.6 Ú Kolonický potok vp. +300m Barankov most vp.

27.1 hať 1.5m – za VV X! – preniesť vp, ][p, zastaviť 100m nad haťou

26.5 hať 1.0m – za VV X! – preniesť vp, vľ.

25.7 hať 0.5m, splavná vľavo

24.7 hať 0.6m (4) pri Tescu, za VV!, žst. Snina vp. 200m, Tesco vp. 100m,+900m aut.st vp.

22.5 Snina, ústie Pčolinka vp, +100m ][c, reštaurácia, vodočet []-> 210 m.n.m.

19,3 ][c Belá nad Cirochou vp, +200m ][ž

14,5 ][c Dlhé nad Cirochou vľ, bufet, +500m ][p ihrisko vp.

6,6 ][c Kamenica nad Cirochou vľ. 800m, žel.zast. Kamenica dvor

2,0 ][p Lackovce vp, Hažín nad Cirochou 500m vľ. žel.zast.

1,2 rybník Carpio, bufet

0.0 – ústie do Laborca v Humennom (150 m.n.m)  +200m ][ž +300m nábrežie, +500m Točna ][c

 

Print Friendly, PDF & Email