Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky

50 ročník vodáckych orientačných pretekov na Dunaji

Submitted by on 22. apríla 2012 – 11:41

Vodácke orientačné preteky sú od roku 1963 každoročne usporadúvané v nádherných a romantických ramenách Dunaja, ktoré vďaka vodnému dielu Gabčíkovo znova ožili a stávajú sa miestom športového vyžitia a romantických stretnutí. Tieto preteky dokazujú, že je možné úspešne spojiť orientačné prvky s vodáckou zdatnosťou.

Vodácke orientačné preteky sú určené vodákom a turistom z radov mládeže aj dospelých pri rovnosti podmienok súťaže. Pravidlá pretekov sú jednoduché a zladené so zvláštnosťami terénu a plavidiel.

PROGRAM:

19. mája 2012 – sobota

 

15,00 – zraz pretekárov a prezentácia

16,00 – štart pretekov

20,00 – ukončenie pretekov

 

20. mája 2012 – nedeľa

 

10,00 – vyhlásenie výsledkov

14,00 – odchod na lodiach do Gabčíkova

16,00 – odchod autobusu do Bratislavy

 

PROPOZÍCIE:

Usporiadatelia:

VK TATRAN Karlova Ves

Kanoistický klub Karlova Ves

Klub vodných športov Karlova Ves

VK Dunajčík

 

Termín pretekov:

sobota 19. mája 2012

Zraz pretekárov:

19. mája 2012 o 15,00 hodine na táborisku v dunajskom ramene (1825,2 rkm). Táborisko bude na toku starého koryta Dunaja označené (Zelená lagúna – bývalá spodná bodícka brána).

Prihlášky:

Prosíme zaslať na adresu:

Pavel Horváth

Adámiho 26, 841 05 Bratislava

tel. 02/64770320, 0903509948

e-mail: horvathovaj@bratislava.sk

hricova@fajnorka.sk

Neprihláseným účastníkom nezaručujeme dopravu.

Stravovanie a ubytovanie:

Z vlastných zásob a vo vlastných stanoch.

Doprava pretekárov a lodí:

Usporiadateľ zabezpečuje len dopravu pretekárov a lodí po skončení pretekov z prístavu Gabčíkovo do Bratislavy.

Vystrojenie posádky:

Plavidlo musí byť zabezpečené proti potopeniu, potrebné sú orientačné pomôcky. Pre pohyb v teréne doporučujeme dlhé plátenné nohavice, tričko s dlhými rukávmi a športovú obuv.

Bezpečnostné predpisy:

Účastníci pretekov musia byť dobrými plavcami a štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Počas plavby z Bratislavy na táborisko a štart pretekov sú povinní mať plávacie vesty a prispôsobiť plavbu poveternostným podmienkam, najmä pri prenášaní plavidiel do starého koryta Dunaja v oblasti hrádze Čunovo

Propozície orientačných pretekov

Print Friendly, PDF & Email