Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky, Enviro, MVE

Prebytok elektriny a MVE

Submitted by on 5. marca 2013 – 14:50
MVE1Priatelia prírody a riek,

Momentálne je v SR už veľký prebytok výroby elektrickej energie a ďaľšia produkcia z budovanej JE Mochovce je na dohľad. Najväčším paradoxom je to, že Slovensko elektrinu z týchto dostavovaných reaktorov ani nepotrebuje a celá nadvýroba pôjde na vývoz, pretože štát neinvestoval nič do prečerpávacích elektrární. Najnovšia veľká elektráreň – paroplyn (PPC) Malžence ani dnes nejde na plný výkon….

V  roku 2013 očakáva MH SR už výrobu 31,6 terawatthodín elektriny. Na Slovensku sa teda vyrobí o 2,6 TWh elektriny viac, ako sa spotrebuje (29 TWh). V roku 2015 by sa malo podľa predpokladov MH SR vyrobiť už o vyše 8 terawatthodín elektrickej energie viac, ako sa spotrebuje – výroba by mala dosiahnuť úroveň 38,8 TWh / rok ! Paradoxom teda je, že malé Slovensko  prebytky svojej vyrobenej elektriny bude musieť vyviesť, pretože ju uskladniť nevie.

Obyvateľstvo málo vie, že v SR v roku 2015 bude už cca 35% prebytok potrebného inštalovaného el. výkonu a  že 25,2 % vyrobenej elektriny pôjde na vývoz . MŽP SR zaštitujúc sa EÚ rozhodlo, že slovenskí občania budú cez eurofondy dotovať výstavu ďaľších cca 368 súkromných MVE , zvýšiť slovenskú produkciu o 0,4 TWh za rok, ktorú bude treba vyviesť do zahraničia. 

Výstavbu my všetci dotujeme z daní a príspevky na vyvezenú energiu platíme vo faktúrach za elektrinu, čiže vlastne dotujeme občanov iných štátov kde túto energiu vyvážame.

Povinnosť výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 15 rokov, ako aj to že rozdiel trhovej ceny elektriny a ceny elektriny z OZE sa zahrnul do ceny pre konečného spotrebiteľa ukázala, aký je lobing v SR dnes silný a pre prírodu až fatálny

Aktivisti nemajú výhrady proti vodným elektrárňam – pokiaľ by došlo so štátom a investormi k vzájomnej dohode a rešpektovaniu záujmov – dohode že nové MVE by boli budované systémom ako bývalé vodné mlyny – teda pomocou prívodného vodného kanála z hlavného toku a s istým sanitárnym prietokom v starom koryte – k dohode by došlo. Budovaním vodných elektrární mimo rieky na súkromnom pozemku investora by kompromis a dokonca aj osobná spolupráca bola nie všade istá, ale určite možná.

Aspoň by pôvodné brehy ostali nevyrúbané, so stromami a hniezdami vtákov a istým prietokom v starom toku, ktorý by bezpečne zabezpečil migráciu rýb…

Čo je na týchto požiadavkách zlé?

Žiaľ k tejto dohode s investormi, ale ani MŽP SR nedošlo a stále ani nedochádza!

Pokladajú za samozrejmosť stavať svoje elektrárne na štátnej pôde – teda v hlavnom toku rieky. Dôvodom sú hlavne peniaze – a tu žiaľ eurofondy – čiže aj peniaze aktivistov. Pri 85%nej  dotácií z eurofondov tu zjavne nejde zo strany súkromných investorov o ľudomilú výrobu elektriny pre obyčajných ľudí….

Investori si takéto úvahy nepripúšťajú – argumentujú, že aktivistom ide o akési poškodzovanie ich podnikania, akoby bolo ich suverénnym právom rozhodovať na čo sa eurofondy použijú a nie aj tých, čo dane platia. Na zhromaždeniach občanov stavbami MVE dotknutých obcí tvrdia, že aktivisti chcú verejnosť  vrátiť do jaskýň – sú to ale účelové nepravdy. Návrhy aktivistov sú návrhmi vzdelaných ľudí, ktorí poukazujú na používanie vybraných daní a žiadajú, aby štát zbytočne neničil prírodu a podporoval aj šetrenie energiami.

Žiaľ štát  – a jeho úradníci – podvedome podporujú radšej nadvýrobu a nadspotrebu elektriny. Udržateľný rozvoj z pohľadu úradníkov nie je teda kvalitný  stav prírody a šťastie ľudí že žijú v peknej krajine, ale akoby len každoročný nárast príjmov daní do štátneho rozpočtu. Návrhy , ktoré prinášajú mimovládky a aktivisti (investície do úspor ….) nie sú úradníkom po vôli! Toto je žiaľ paradox  riadenia štátu. 

 Dotácie sú nástroj centrálneho riadenia. Štát, resp. EÚ takto ovplyvňuje, čo a ako sa bude vyrábať. Dotácie neslúžia na vytvorenie bohatstva, ale bohatstvo iba presúvajú, prípadne znižujú – ak sa použijú neefektívne. Dotácie bránia fungovaniu trhového hospodárstva. Umožňujú podnikať v takej oblasti, v ktorej by daná firma bez dotácií neprežila. Dotácie teda pomáhajú vykrývať straty; zisky pritom ostávajú súkromné. Trhové hospodárstvo môže fungovať iba ak sú aj zisky, aj straty súkromné.

Na druhej strane vidíme zo strany štátu diskrimináciu vlastných občanov, ktorí by sa tiež radi stali producentami elektrickej energie a chceli si na streche svojho RD zriadiť malú fotovoltaickú elektráreň, alebo si plynový kotol vymeniť za plynový kotol na báze palivových článkov (ktorý pri výrobe tepla produkuje aj elektrinu) a tak si privirobiť hlavne v oblastiach kde je málo práce. V súčasnosti nie je žiadna štátna podpora týchto inštalácií.

Vidno o čo asi ide – obyčajný občan musí ostať závislý – je tu na to, aby platil dane (časť sa využije aj na eurofondy) a aby mal kto kupovať elektrinu od súkromných investorov do MVE, ktorí sú dotovaní aj eurofondami. Štát a investor do MVE sú tu v zhode –  príplatok za distribúciu ide súkromnému investorovi a DPH štátu.

Strecha jedného rodinného domu o ploche 80 m2 dokáže ročne vyrobiť 10.000 kWh. Predstavme si, že by si chcelo 40.000 občanov  na svojich strechách vyrábať elektrinu – takto by vyrobili ročne 0,4 TWh elektriny – presne toľko, koľko má do roku 2030 produkovať 368 nových elektrární na slovenských riekach – ktorú by si ale potom nekúpili od súkromných majiteľov nových MVE!

Treba konečne hovoriť o tom, čo je v Európe prioritné a či je na Slovensku prioritou nadvýroba a vývoz občanmi dotovanej elektriny do zahraničia. Či budú niektoré neekologické výkony povinne odstavované? Čo so zanesenou Krpeľanskou priehradou? Je výstavba nových výkonov nad 100% spotreby SR zmysluplná, keď občania sami nedostávajú na fotovoltaiku žiadnu dotáciu?

Budeme preferovať prevážanie elektriny v Európe na veľké vzdialenosti, a preferovať straty v sieti, alebo bude štát podporovať nezávislosť občanov – vlastnú výrobu elektriny občanmi a jej spotrebovávanie priamo na mieste jej výroby? 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,