Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2015, Bleskovky

Slnovratový splav Popradu 2015

Submitted by on 26. mája 2015 – 21:47
Tento rok chceme 13.-14.júna 2015 uskutočniť
36. SLNOVRATOVÝ SPLAV POPRADU

slovrat2014Trasa: 13.6.: Čirč – Malý Lipník (21 km ZWC)
14.6.: Malý Lipník – Mníšek nad Popradom (27 km ZWC)

Doprava: Autobusom usporiadateľa, člny na vleku, batožina počas plavby v autobuse

Ubytovanie: Malý Lipník – vo vlastných stanoch (poplatok za stan 3,- € , za osobu 1,- €)

Individuálne možnosť objednania ubytovania v chate U financa v Malom Lipníku.

Stravovanie: Z vlastných zásob. Večeru a raňajky možnosť objednať aj na mieste v chate U financa v Malom Lipníku ( tel. 052/439 4113).

Prihlášky: Do 8.6.2015 na adresu vedúceho akcie:
Vladimír Ligus, Záhradná 7, 080 01 Prešov
Tel.: 0905 242 508, 051/ 3100211
e-mail: vladimir.ligus@presov.sk
Uveďte počet osôb, počet a typy člnov, skupiny meno a telefón vedúceho.

Účastnícky poplatok: Do termínu uzávierky prihlášok: členovia KST: mládež do 15 rokov 3,50 €, ostatní 10,- €, nečlenovia KST – mládež 5,- €, ostatní 15,- €. Po termíne sa poplatky zvyšujú u detí o 2,- €, u dospelých o 5,- €. Platbu je možné vykonať v hotovosti pri nástupe do autobusu na lodenici v Prešove a na ďalších vopred dohodnutých zastávkach.

Zraz účastníkov: 13.júna 2015 o 8,00 hod pri lodenici ZOVT, Košická ul., Prešov (areál ZASAPu, v Košiciach o 7,00 hod pri lodenici na Aničke (odchod 7,30 hod.). Možnosť nástupu v Sabinove, Lipanoch, Ľubotíne alebo v Čirči na základe dohody s vedúcim akcie.

Účastníci sa akcie zúčastňujú na vlastné nebezpečie, sú však povinní riadiť sa pokynmi vedúceho akcie. Lode je potrebné zabezpečiť proti potopeniu, všetci účastníci povinne plávacie vesty, mládež do 18 rokov aj prilby. Oddielové kolektívy si určia vlastnú organizáciu na vode (vedúci, záver, pomoc na obtiažnych miestach), ostatní sa zapoja do skupiny usporiadateľa.

Poznámka: Na akcii sa splavuje pohraničný úsek rieky Poprad, preto je nutné vziať si občianske preukazy so sebou a dodržiavať režim na pohraničnej rieke podľa pokynov pred plavbou.

Organizátor akcie si vyhradzuje právo úpravy trasy splavu podľa vodného stavu!

Print Friendly, PDF & Email