Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2014, Články

Protestná akcia 1.9.2014 – výzva na účasť

Submitted by on 22. augusta 2014 – 14:57

Aktualizácia:

STV reportáž

 
Min. ŽP síce pozastavilo prideľovanie profilov, ale oni sú už asi všetky aj tak pridelené … Keby radšej zastavilo schvaľovanie MVE, ale to až niekedy inokedy  :-)

Deň ústavy „1. september je možno práve tým najvhodnejším termínom na vyjadrenie obáv z porušovania nášho základného ústavného a  ľudského práva, práva na zdravé životné prostredie.

To, že sa oi. aj ústava porušuje paradoxne v réžii štátnych orgánov, ktoré sú poverené  tvorbou a ochranou životného prostredia je zvlášť alarmujúce. Novovznikajúca skupina „zelených energobarónov“ nám pod rúškom“ zelenej energie a záchrany planéty pred globálnym oteplením ničí posledné zvyšky živých riek a my ich ešte za to kráľovsky platíme.

Dajme najavo svoju nespokojnosť a zabráňme devastácii našej prírody…

Protestná akcia bude zameraná na problematiku výstavby nových priečnych hatí na našich riekach (MVE). Vyjadrime verejne  svoje oprávnené obavy a sústreďme pozornosť širokej i odbornej verejnosti na túto pálčivú problematiku. „Už čoskoro bude neskoro!“

Zdôrazňujeme, že nie sme proti obnoviteľným zdrojom energie a ani rozumnému využitiu hydroenergetického potenciálu našich riek.

Zásadne však nesúhlasíme s obohacovaním sa jednotlivcov na úkor nás, našich detí a živ prostredia.

Podporte naše aktivity a vyjadrite svoju občiansku angažovanosť na protestnom pochode a splave, ktorý organizujeme symbolicky práve na 1. septembra v Banskej Bystrici.

Súčasťou akcie bude aj naša snaha sústrediť ostražitosť občanov na riziká vyplývajúce z novely Vodného zákona a Ústavy SR v zmysle legalizácie vývozu našej pitnej vody, samozrejme s profitom nie pre všetkých občanov, ale len pre vyvolených sponzorov našich politických špičiek. Je to už posledný klinec do rakvy našej svojprávnosti.

 

Program:

09,30 – 10,00  Príchod účastníkov protestu na parkovisko pod Urpínom

10,00 – 10,30 Rozdelenie výstroje, výzbroje, pokec

10,30 – 11,00 Protestný pochod, Štadlerovo nábrežie

11,00 – 12,30 Protestný splav, rieka Hron

12,30 – 14,30 Občertvenie, meeting – kemp Geronimo Vlkanová

 

Miesto konania:

Banská Bystrica parkovisko pod Urpínom, Štádlerovo nábrežie, rieka Hron, kemp Geronimo

 

Technické zabezpečenie:

Člny (vlastné, od organizátora akcie), transparenty

 

Forma:

Protestné zhromaždenie, Protestný pochod, Protestný splav

 

Účastníci:

Vodáci, Rybári, Ochranári, Novinári, Médiá, Občania, Org. cest. Ruchu a iní

 

Z organizačných, priestorových, a materiálových dôvodov je potrebné sa na akciu vopred prihlásiť!

Bližšie informácie, inštrukcie a prihlášky a objednávky člnov na mouton@pobox.sk.

 

Prosím informovať všetkých ktorý by mohli našu vec akoukoľvek formou podporiť !!!

Pozrite aj starší na: http://www.kajakar.sk/2012/09/protest-proti-vystavbe-mve-b-bystrica/

 

S pozdravom                                                                                                                                                               

Ing. Jaroslav Baran – hlavný organizátor

Letak – Výva na protest 14 [PDF]

 

 

Print Friendly, PDF & Email