Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2012, Bleskovky, Enviro, MVE

Vážne výhrady KST štátnej koncepcii využitia hydrodynamického potenciálu slovenských tokov

Submitted by on 16. februára 2012 – 6:58
Predseda KST  zaslal dňa 8.2.2012  vedúcemu Úradu vlády SR, Ministrovi hospodárstva SR a Ministrovi životného prostredia SR oficiálne stanovisko KST  – Vážne výhrady ku štátnej koncepcii využitia hydrodynamického potenciálu slovenských vodných tokov.
Stanovisko, ktoré vypracovala sekcia vodnej turistiky KST, vyjadruje zdesenie vodákov nad zámerom postaviť na slovenských vodných tokoch viac než 300 malých vodných elektrární (MVE), bez určenia jasných pravidiel a povinností pre investorov, ako MVE budovať. Máme oprávnené obavy, aby výsledkom neboli rieky zatarasené kaskádou nepriechodných objektov, znemožňujúcich  prúdenie rýb a vodáckych plavidiel. Znamenalo by to nielen koniec vodnej turistiky na Slovensku, ale aj hrozbu vážneho poškodenia riečnej flóry a fauny, znehodnotenie prírodného prostredia. Odmietame koncepciu, ktorá v riečnych tokoch vidí len hydrodynamický potenciál a ignoruje fakt, že riečne biotopy majú aj svoje hospodárske, ekologické, rekreačné a turisticko-športové využitie ktoré občanom zaručuje ústava. Chceme aby rieky naďalej patrili verejnosti a nie developerom MVE.
V závere stanoviska predseda KST P. Perhala zdôraznil: „Naše výhrady nesmerujú proti výstavbe MVE ako takých, ale proti bezohľadnej a  špekulatívnej výstavbe MVE a proti takým projektom, ktoré  neobstoja ekonomicky, znemožňujú pohyb plavidiel po rieke a narúšajú riečne biokoridory nadregionálneho významu.“.
Celé znenie stanoviska KST nájdete v prílohách nižšie:

http://www.kst.sk/images/stories/2012/Vodaci/MVE_vyhrady_KST_ku_koncepcii.doc

http://www.kst.sk/images/stories/2012/Vodaci/MVE_zoznam.xls

 

Print Friendly, PDF & Email