Bleskovky »

11. apríla 2019 – 8:33

POZVÁNKA
NA 48. ZRAZ MLADÝCH VODNÝCH TURISTOV KST 

V dňoch 20.- 23.  júna 2019 si vo vodáckom kempe  v Červenom Kláštore už po 48. krát dajú na Dunajci zraz  mladí vodní turisti KST. Organizátorom a garantom zrazu je Sekcia vodnej turistiky KST, spolu s vodáckym oddielom  TJ Slávia Univerzita  Košice, Veterán kanoe  klubom Košice  a ZVOT Prešov.

Prihlášky  zasielajte do 31.5.2018 na mailbox: jozosoffa …

Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2012, Bleskovky, Enviro, MVE

Vážne výhrady KST štátnej koncepcii využitia hydrodynamického potenciálu slovenských tokov

Submitted by on 16. februára 2012 – 6:58

Predseda KST  zaslal dňa 8.2.2012  vedúcemu Úradu vlády SR, Ministrovi hospodárstva SR a Ministrovi životného prostredia SR oficiálne stanovisko KST  – Vážne výhrady ku štátnej koncepcii využitia hydrodynamického potenciálu slovenských vodných tokov.
Stanovisko, ktoré vypracovala sekcia vodnej turistiky KST, vyjadruje zdesenie vodákov nad zámerom postaviť na slovenských vodných tokoch viac než 300 malých vodných elektrární (MVE), bez určenia jasných pravidiel a povinností pre investorov, ako MVE budovať. Máme oprávnené obavy, aby výsledkom neboli rieky zatarasené kaskádou nepriechodných objektov, znemožňujúcich  prúdenie rýb a vodáckych plavidiel. Znamenalo by to nielen koniec vodnej turistiky na Slovensku, ale aj hrozbu vážneho poškodenia riečnej flóry a fauny, znehodnotenie prírodného prostredia. Odmietame koncepciu, ktorá v riečnych tokoch vidí len hydrodynamický potenciál a ignoruje fakt, že riečne biotopy majú aj svoje hospodárske, ekologické, rekreačné a turisticko-športové využitie ktoré občanom zaručuje ústava. Chceme aby rieky naďalej patrili verejnosti a nie developerom MVE.
V závere stanoviska predseda KST P. Perhala zdôraznil: „Naše výhrady nesmerujú proti výstavbe MVE ako takých, ale proti bezohľadnej a  špekulatívnej výstavbe MVE a proti takým projektom, ktoré  neobstoja ekonomicky, znemožňujú pohyb plavidiel po rieke a narúšajú riečne biokoridory nadregionálneho významu.“.
Celé znenie stanoviska KST nájdete v prílohách nižšie:

http://www.kst.sk/images/stories/2012/Vodaci/MVE_vyhrady_KST_ku_koncepcii.doc

http://www.kst.sk/images/stories/2012/Vodaci/MVE_zoznam.xls