Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2012, Enviro

Zonácia TANAPu – 1. stretnutie na Ministerstve životného prostredia

Submitted by on 20. februára 2012 – 13:17
Vo štvrtok 16.2. sme sa s Jožom Šoffom zúčastnili stretnutia k zonácii TANAPu, ktoré v Bratislave organizovalo Ministerstvo životného prostredia.  Stretnutia sa zúčastnil aj minister Ing. József  Nagy. Na stretnutí sme boli zoznámení s vedeckým a lesníckým návrhom zonácie národného parku. Oba návrhy sa líšia iba v pohľade na zaradenie ústia dolín, kde vedci na rozdiel od lesníkov navrhujú bezásahovú zónu. Ide iba o niekoľko percent plochy. Jadro národného parku má byť celé v zóne „A“, s bezásahovým režimom.
Zástupca agentúry pre rozvoj cestovného ruchu deklaroval, že v TANAPe sa už nepočíta s rozvojom tvrdého cestovného ruchu (napr. výstavba ďalších lyžiarských stredísk), a že sa budú podporovať mäké formy, napríklad rozvoj bežeckých tratí atď.

Z jadra národného parku však vybiehajú ako lúče rieky Belá, Biela, Poprad, Studený potok, atď., ktoré sú zaradené do zóny „A“, najprísnejšieho stupňa ochrany.

Vo svojom vystúpení som upozornil, že je to v rozpore s teraz platným zákonom o ochrane prírody a pre nás by to bol úplný zákaz plavby aj prístupu k riekam. Navyše ide o zastavané a intenzívne využívané územie. Navrhol som nový prvok do zákona „Vodácky turistický chodník„.

Pán minister v svojej reakcii tento návrh ocenil a ubezpečil, že najskôr sa schváli nový zákon, ktorý bude voči turistom aj vodákom ústretovejší a bude riešiť aj status chát, ktoré KST vlastní v TANAPe. Až potom bude schválená nová zonácia.

Následne som uviedol, že prísna ochrana riek v TANAPe je v kontraste s výstavbou 368 MVE. Na toto pán minister reagoval negatívne, obhajoval zdroj zelenej energie, vyčítal nám prečo sme sme sa neozvali skôr (v tom ma pravdu, naozaj nam to išlo velmi pomaly), ale že sme to vytiahli pred voľbami. Nakoniec povedal pre nás podstatnú inormáciu, ktorú vlastne vieme, že vládny materiál má len formu doporučenia, stavebné povolenie vydáva starosta obce a to je miesto, kde môžeme stavbu ovplyvniť alebo zastaviť.

Hodnotíme veľmi pozitívne, že sme pozvanie dostali a mohli sme vyjadriť svoj názor.

Ďalšie stretnutie bude 24.2. v Starom Smokovci.

Laco

Objavila sa ďalšia výzva: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=649284

Print Friendly, PDF & Email