Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2015, Enviro

Kurz cvičiteľa vodnej turistiky 1. triedy

Submitted by on 22. mája 2015 – 8:10
214b-skolenie-cvicitela-vodnej-turistikyKurz cvičiteľa vodnej turistiky je určený skúseným vodákom, ktorý majú záujem o získanie preukazu cvičiteľa vodnej turistiky od KST. Cieľom je vyškoliť vodákov schopných vyučovať jazdu na lodiach ako kajak, kanoe a raft, absolventi by taktiež mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na vodáckych akciách organizovaných na území Slovenska alebo v zahraničí. Viesť Vás budú skúsení inštruktori, ktorí majú okrem kurzov na Slovensku absolvované aj inštruktorské a záchranárske kurzy v zahraničí. Kurz je akreditovaný na Ministerstve školstva a prebieha pod záštitou Klubu Slovenských turistov.

Cvičiteľ je vrámci kurzov (5 tried) najnižší stupeň vzdelania.

Školenie je rozdelené na 4 časti (záchrana na vode, metodika výcviku, samoštúdium – všeobecná teória, teoretická časť a skúšky). Pre získanie certifikátu a preukazu cvičiteľa vodnej turistiky 1. triedy je potrebné absolvovať všetky 4 časti a úspešne zložiť záverečné skúšky. Jednotlivých častí kurzu sa ale môžete zúčastniť nezávisle na ostatných.

Miesto školenia

Dunajec – Červený Kláštor, Bialka (PL)

Termín

5-7.6.2015

Cena

Približne 70€ (2x ubytovanie a polopenzia, 2xkniha, doprava počas školenia, náklady na inštruktorov bez odmeny).

Priame náklady na školenie zahrňajú náklady na prepravu počas školenia, náklady na ubytovanie. Nepriame náklady na školenie zahrňajú náklady na prepravu na miesto školenia, stravu a náklady na prípadne zapožičanie materiálu. Inštruktori KST vykonajú svoju prácu bez nároku na odmenu, účastníci uhradia len ich priame a nepriame náklady. Väčšinu nákladov uhradia účastníci priamo na mieste, poskytovateľom služieb. Všetky náklady na školenie si hradia účastníci školenia.

Doprava na mieste školenia bude zabezpečená mikrobusom s prívesným vozíkom na lode.

Program

Piatok

17:00 – 18:00 – príchod na miesto školenia, ubytovanie.

19:00 – oficiálne zahájenie kurzu, prednáška o záchrane na vode (čo je to hádzačka, ako ju používať,…).

Večer – premietanie vodáckych filmov, fotografií, posedenie pri ohni…

Sobota

8:00 – 17:00 – výzbroj a výstroj, používanie hádzačky, používanie špeciálneho materiálu (laná, uzly, kladky,…), plávanie vo vode, plávanie s loďou, záchrana materiálu, záchrana osôb, ošetrenie poranení a resuscitácia. Na výcvik sa použije lúka a rieka Dunajec.

 19:00 – 2. prednáška  – vyhodnotenie skúseností z prvého dňa

Večer – premietanie vodáckych filmov, fotografií, posedenie pri ohni

Nedeľa

8:00 – 16:00 – praktický nácvik záchrany na divokej vode (Bialka) – plávanie v divokej vode, brodenie v koryte rieky, používanie hádzačky, navigácia do obtiažneho miesta a postavenie záchrany, vyprostenie utopenej zablokovanej lode, záchrana prevrátenej lode, vodáka a materiálu v družstve.

16:00 – ukončenie kurzu

Výcvik prebieha na kajakoch a kanoe. Na nácvik záchrany je potrebný neoprenový alebo suchý oblek, hádzačka, vhodné sú kladky a karabíny a prípadne ďalšie laná a popruhy.

 

Na konci školenia (4. časti) každý účastník musí absolvovať záverečné skúšky.

 

Prihlasovanie

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 30.5.2015.

Print Friendly, PDF & Email