Bleskovky »

2. apríla 2017 – 6:29

Tento rok zase prišla jar do Tatier o niečo skôr než bývavalo zvykom. Tento víkend začala tiecť Belá.
Včera sme si ju užili dosýta. Od vodárne po potraviny bez prekážok, teda jeden strom v rieke ktorý sa dá v pohode obísť. Veď vidno na fotkách.
1. apríl sa vydaril :-)
Minulý víkend ešte na skialpoch a tento na vode. Všetko ako má byť.

Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky

Verejné konzultácie plánu vodnej politiky Slovenska

Submitted by on 20. apríla 2015 – 6:23

verejné konzultácie k vodnej politike SR_MÁJ 2015Pozývame Vás na verejné konzultácie ku plánovacím a koncepčným dokumentom súvisiacim s vodnou politikou Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v termínoch a na miestach:

  1. máj 2015 – Bratislava – kinosála NR SR – 13,00 – 16,00 hod.
  2. máj 2015 – Prešov – zasadačka mestského úradu (Jarková ul. 24) – 15,00 – 17,30 hod.
  3. máj 2015 – Zvolen – zasadačka mestského úradu (Nám. slobody 22) – 15,00 – 17,30 hod.

 

Záštita:

Podpredsedníčka NR SR p. Erika Jurínová

Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Martin Fecko

Splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť p. Martin Giertl

 

Organizátori a partneri:

Zelená koalícia, ZMOS, WWF, Ekofórum, Združenie Slatinka

 

Program:

– krátke prezentácie o Rámcovej smernici o vode, participácii zainteresovanej verejnosti a možnostiach pripomienkovania rôznych dokumentov v rámci SEA a v rámci vlastného procesu tvorby materiálov

– moderovaná diskusia o strategických materiáloch a dokumentoch vodného plánovania: Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visla; Plány manažmentu povodňového rizika; Návrh Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR;  Plán rozvoja verejných vodovodov a Plán rozvoja verejných kanalizácií

– zber podnetov a pripomienok od účastníkov stretnutí

 

Účastníci:

Aktívni občania, členovia MVO

Starostovia a zamestnanci obecných/mestských úradov

Pracovníci štátnej správy

 

Pozvánka v prílohe

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

s pozdravom

 

za organizátorov

Martina Paulíková

0915 811 195