Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2011, Bleskovky

40. Slovenský zraz mladých vodných turistov KST 2011 na Dunajci

Submitted by on 19. júna 2011 – 13:45
Poriadateľ: KST – Sekcia vodnej turistiky – TJ Slávia Univerzita Košice-vod. odd. – Veterán kanoe klub Košice a ZVOT Prešov

Termín a miesto: 23.-26.6.2011, Červený Kláštor, rieka Dunajec
Ubytovanie: Vo vlastných stanoch – poplatok za kemp uhradí každý sám
Stravovanie: Z vlastných zásob, príp. v reštaurácii /možnosť nákupu v obci/
Prihlášky: Do 30.5.2011 na adresu: Šoffa Jozef, Kopečná 2, 040 01 Košice, spolu so zaplatením
účastníckeho poplatku! Na prihláške uveďte mená, priezviská, dáta narodenia a adresy prihlásených!
Prihláška je platná po zaplatení účastníckeho poplatku!
Pri použití dopravy autobusom a prepravy lodí uveďte počet osôb aj počet a druhy lodí.
Storno bez poplatku: minimálne 10 dní pred začiatkom zrazu!
Informácie: Od 18. do 20.hod. na tel.číslach: 0903638619 p. Šoffa ,mail.:jozosoffa@gmail.com 055/7298623, 0905931010 p.Cechlár
Poplatky: 20 € / – účastnícky poplatok /deti 5-12 ročné bezplatne!/ / členovia KST zľava 3 €/

Program:
23.júna -št: 8,oo hod: odchod autobusu z Košíc -Aničky /predtým naviazanie lodí na vlek/
9,oo hod: odchod autobusu z Prešova 10,oo hod: odchod autobusu z Lipan
11,oo hod: odchod autobusu zo St.Ľubovne 14,oo hod: odchod na splavy
19,3o hod: prezentácia a porada OŠ , účasť všetkých vedúcich oddielov povinná!!!
24.júna-pi: 8,oo hod: prezentácia 10,oo a 11,oo hod: odchod na splavy
13,3o hod: pešie túry po okolí 20,3o hod: porada OŠ a vedúcich
25.júna-so: 8,oo hod: prezentácia /aj na súťaže/ 9,15 hod.: Slávnostné otvorenie zrazu
9,30 hod: detské a športové súťaže v tábore a na vode
10,3o a 13,3o hod.:odchod na splavy
19,oo hod: porada OŠ a ved. oddielov 20,3o hod: premietanie filmov a
diapozitívov z akcií,
26.júna-ne: 8,oo a 9,oo hod.: odchod na memoriál V.Doliňáka st. a J. Kuzmu
15,oo hod: ukončenie zrazu
16,oo hod: odchod autobusu do Košíc
UPOZORNENIE!
+ pri preprave počas zrazu musia byť lode označené samolepkami pre prísl.deň a skupinu!
+ účastnícky poplatok musí byť zaplatený pri prihlásení!
+ skupina „A“ aj „B“ začínajú splavy vždy z tábora!
+ oddielove kolektívy splavujú spoločne a za ich bezpečnosť zodpovedá ich vedúci!
+ neorganizovaní vodáci sa osobne prihlásia u vedúcich splavov a tí pre nich určia ved.skup.!
+ záchranné vesty sú povinné!

Zraz_vodakov_Cerveny_Klastor [PDF]

Print Friendly, PDF & Email