Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky

Jesenné stretnutie slovenských vodákov 25-27.11.2011

Submitted by on 6. novembra 2011 – 19:17
Sekcia vodnej turistiky pri Klube slovenských turistov Záborského 33, 83103 Bratislava 3

Pozvánka

Pozývame všetkých vodákov na Jesenné stretnutie slovenských vodákov, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až 27.
novembra 2011 na horskej chate Kosodrevina v Nízkych Tatrách. Stretnutie začína v piatok od 16:00 a ukončí sa v
nedeľu na obed. Súbežne sa uskutoční aktív zástupcov vodáckych oddielov a klubov.
Program stretnutia:
● Piatok 18:00 zasadnutie komisie vodnej turistiky
● Piatok 20:00 spoločenský večer – hrá kombinovaná vodácka kapela
● Sobota 9:00 až 13:00 Aktív vodnej turistiky, ktorého sa zúčastnia členovia komisie, zástupcovia vodáckych
klubov, predsedovia okresných sekcii vodnej turistiky, zástupcovia vedenia KST. Zasadnutie je otvorené aj pre
ostatných vodákov.
● Sobota – ostatní vodáci turistika po hrebeni Nízkych Tatier, lyžovanie, podľa počasia a snehových podmienok.
● Sobota 16:00 prezentácie – filmy, foto, informácie o uskutočnených a plánovaných akciách, informácie o
komerčných aktivitách vo vodnej turistike
● Sobota – spoločenský večer – hrá skupina „Vodopád“
● Nedeľa 9:00 stretnutie komisie vodnej turistiky
● Nedeľa – ostatní vodáci diskusie, výmena skúsenosti, turistika
Prosíme všetkých vodákov, ktorí v tomto roku zorganizovali nejakú zaujímavú akciu a predovšetkým tých, ktorí mali
nejakú akciu zaradenú do celoslovenského vodáckeho kalendára na rok 2011, aby poslali krátky text s informáciou o
priebehu akcie spolu s niekoľkými fotografiami a prípadným odkazom na ďalšie informácie (foto, video) na e-mailovú
adresu info@skfree.sk alebo priamo umiestnili na stránku sekcie vodnej turistiky www.kajakar.sk.
V súvislosti s prípravou vodáckeho kalendára na rok 2012 prosíme všetkých, aby si skontrolovali svoje akcie v
priloženom kalendári, doplnili nové akcie a informácie zaslali na adresu predsedu sekcie vodnej turistiky
jozosoffa@gmail.com.
Každý, kto bude chcieť predniesť nejakú správu, premietnuť film, fotografie, informovať o uskutočnenej alebo
pripravovanej akcii alebo informovať o nejakej komerčnej aktivite, dostane priestor 15 minút na prezentáciu.
Prezentácie sa začnú v piatok od 19:00 a ukončia v nedeľu o 12:00. Prezentácie je potrebné prihlásiť na adrese
cechlar@micronic.sk. V prihláške uveďte prosím meno, kontaktné údaje a druh prezentácie. Prezentácie budú
zaraďované do programu v poradí, ako budú doručené.
Prihlášky a informácie: Jozef Šoffa jozosoffa@gmail.com tel. 903 638619, www.chatakosodrevina.sk tel. 0905 276475
chatakosodrevina@gmail.com. Cena za ubytovanie spolu s polopenziou na jednu noc bude 15 EUR.

Aktiv [PDF]

Print Friendly, PDF & Email