Bleskovky »

11. apríla 2019 – 8:33

POZVÁNKA
NA 48. ZRAZ MLADÝCH VODNÝCH TURISTOV KST 

V dňoch 20.- 23.  júna 2019 si vo vodáckom kempe  v Červenom Kláštore už po 48. krát dajú na Dunajci zraz  mladí vodní turisti KST. Organizátorom a garantom zrazu je Sekcia vodnej turistiky KST, spolu s vodáckym oddielom  TJ Slávia Univerzita  Košice, Veterán kanoe  klubom Košice  a ZVOT Prešov.

Prihlášky  zasielajte do 31.5.2018 na mailbox: jozosoffa …

Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » MVE

MVE Rudno nad Hronom sa bude posudzovať podľa zákona 24/2006

Submitted by on 4. apríla 2012 – 9:09

 MVE vôbec nie sú také ekologické, ako nám ich prezentujú. Sústava niekoľkých elektrární na rieke trvale zmení riečny ekosystém, vymiznú reofilné /prúdomilné/ druhy rýb a celý rad ďalších živočíšnych aj rastlinných organizmov, v takmer stojatej vode v lete klesá množstvo rozpusteného kyslíka a dochádza k premnoženiu hnilobných mikroorganizmov.

Zmení sa aj celkový vzhľad a charakter okolia rieky – nové hrádze bez vegetácie, regulované brehy, zmena vegetačného krytu, likvidácia zvyškov lužného lesa. Rieka stratí svoj pôvab, atraktívnosť, zmení sa na kanál. Rybárom klesne počet druhov rýb. V súčasnosti je Hron druhovo veľmi pestrý /je tam skoro 50 druhov rýb/. No a vodáci? Ich záujem o Hron rapídne klesne.

Kto by chcel pádlovať po rovnej vode od jednej priehrady k druhej, tretej, desiatej, 36-tej?? Tu nepomôže ani to, keď tam budú priepuste na splavenie, aby sa nemuseli prenášať lode. Tým pár vodákom, ktorých ani toto neodradí odporúčam presadnúť do rýchlych kanoe /dlhých a s kýlom/ a morských kajakov /seakayakov/. Na Hrone je vybraných 36 – 38 profilov!!!, o ktoré sa môžu uchádzať investori. 4 elektrárne sú v prevádzke, piate Šarovce pred dokončením, ďalšie sú v prípravnom a schvaľovacom procese. Prospech majú jednoznačne ich vlastníci. Spoločenský prínos je zanedbateľný, pretože výkon MVE je malý /1 – 2 MW/, v letných a zimných mesiacoch, keď je malý prietok, klesá výkon len na 20%. Zamestnanosť je len pri výstavbe, potom takmer nijaká, pretože moderné MVE sú skoro plne automatizované. Žiaľ, MVE majú podporu z Európskej únie ako „zelená“ energia. Preto tam idú aj prachy z fondov EU a preto je o výstavbu taký záujem.

Proti MVE Rudno však zaslala negatívne stanovisko nielen KST – sekcia vodnej turistiky, ale aj rybári [SRZ], ŠOP, OZ Slatinka atď. Schránkovej firme musíme nastavať do cesty toľko bariér, že pochopí, že ďalšie MVE na Hrone ani na iných splavných tokoch nechceme. Rozhodne nie spôsobom, akým sa stavajú dnes…

 

 

 

 

MVE_OUZP_BB_rozhodnutie_RudnonHronom