Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2013, Bleskovky, Enviro, MVE

Verejnosť chce zastaviť biznis vlády s vodou

Submitted by on 19. augusta 2013 – 7:30
protest_BB

 

Novela vodného zákona je šitá na mieru anonymných podnikateľských skupín, ktoré pripravujú biznis storočia – masívny vývoz vody zo Slovenska

Ministerstvo životného prostredia v tichosti pripravilo novelu vodného zákona, ktorá z vody urobí voľne obchodovateľnú komoditu a hlavne umožní jej vývoz zo Slovenska v neobmedzenom množstve. Bez novely zákona by takýto biznis nebol možný. Spoločné vlastníctvo vody sa tak stane predmetom špekulácií. Ministerstvo netají, že za novelou zákona stoja anonymné lobistické skupiny. Tie údajne už majú pripravené projekty na masívny vývoz vody zo Slovenska, ktorý sa bude uskutočňovať potrubiami a tankermi.

 Najväčší záujem je o vysoko kvalitnú vodu Žitného ostrova, z ktorého sa má vyvážať až 8 688 l/s! To predstavuje viac ako 80 % celoročnej spotreby vody na Slovensku. Najväčším rizikom je, že toto množstvo sa má vyvážať bez toho, aby bol dopredu známy dopad na obyvateľstvo a životné prostredie (rapídny pokles hladiny podzemnej vody, pokles zásob pitnej vody, kontaminácia toxickými látkami). Zámer legalizovať obchod s vodou sa ministerstvo snaží zamaskovať dobre znejúcimi paragrafmi, ktoré definujú vodu ako životne dôležitú zložku životného prostredia a nenahraditeľnú surovinu prírodného bohatstva, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu. Ministerstvo sa odvoláva na judikát Európskeho súdneho dvora, že voda je tovarom, nemal však zatiaľ odvahu vložiť túto definíciu do zákona.

Premyslený je aj mechanizmus povoľovania vývozu, ktorý naoko vyzerá, že ministerstvo chce biznisu s vodou zabrániť. Formálne majú o vývoze rozhodovať príslušné vodoprávne orgány (úrady životného prostredia). Hlavnú rozhodovaciu právomoc však zákon ponecháva v rukách úradníkov ministerstva, ktorí budú môcť selektovať, komu biznis povolia a komu nie. Za svoje rozhodnutia ale neponesú zodpovednosť, pretože podľa osvedčeného scenára sa skryjú za kolektívne rozhodnutie vlády. Občan tak v návrhu novely zostal mimo rozhodovania. „Vôbec sa nečudujeme, že lobistické skupiny sa proti tomuto návrhu nepostavili,“ hovorí RNDr. Elena Fatulová, predsedníčka medzinárodnej organizácie Global Water Partnership Slovensko, odborníčka na hydrogeológiu.

Na riziká legalizácie takéhoto špekulatívneho biznisu s vodou upozornila hromadná pripomienka verejnosti, ktorú podali RNDr. Elena Fatulová a Ing. Jaroslav Baran z OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov. V priebehu necelých dvoch týždňov pripomienku podporilo viac ako 1 600 občanov. „Biznis s vodou je veľkým hazardom najmä z dôvodu poklesov vodných zásob v dôsledku klimatických zmien. Tie sú evidentné a ich následky pociťujú aj v týchto dňoch poľnohospodári a občania v mnohých oblastiach Slovenska. Žiadna rozumná vláda sa do takého riskantného obchodu nepúšťa,“ upozorňuje Ing. Vladimír Mosný PhD., odborník na hydrológiu, zaoberajúci sa hydrologickými procesmi desiatky rokov.

Koncom minulého týždňa boli uzatvorené rozporové konania k novele zákona. Ministerstvo pripomienky verejnosti neakceptovalo – návrh novely tak pôjde do ďalšieho legislatívneho procesu s rozporom. „Plníme len uznesenie vlády, ktorá už s vývozom vody súhlasila,“ povedal generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP Ing. Dušan Čerešňák*. Nezabrali ani argumenty o pripravovaných opatreniach Európskej komisie, ktorá sa na základe petície občanov Európskej únie (doteraz ju podporilo viac ako 1,7 mil. občanov EÚ) chystá takéto nekalé obchodovanie s vodou stopnúť. Bez odpovede zostala aj otázka, čo núti Slovensko, aby bolo prvou krajinou Európskej únie, ktorá takýto rizikový biznis otvára.

Autori hromadnej pripomienky sa nevzdávajú. Budú pokračovať v zbere podpisov proti predaju a vývozu vody zo Slovenska. Pred týždňom oslovili listom premiéra Róberta Fica. Obrátia sa aj na európske inštitúcie, aby s ich podporou donútili slovenskú vládu uznať právo na vodu za základné ľudské právo. Návrhom novely sa budú zaoberať poradné orgány vlády a potom bude o ňom rozhodovať vláda. Zostáva veriť, že premiér nepripustí, aby riziká biznisu s vodou a jeho nepredvídateľné dôsledky na občanov padli na hlavu jeho súčasnej vlády.

*napriek tomu, že ministerstvo životného prostredia je zriadené za účelom ochrany životného prostredia

Ďaľšie informácie nájdete v priloženom súbore:  novela vodneho zakona – prilohy

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,