Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky

Majstrovstvá Slovenska v eskymovaní

Submitted by on 23. februára 2012 – 8:40
Príďte sa zúčastniť majstrovstiev SR v eskimovaní! Fajn atmosféra, zaujímavé ceny a hlavne netradičná súťaž.

Vysledková listina z 2011

Linka na reportaz z TA3

Základné dokumenty na stiahnutie:
Plagátik na stiahnutie (pdf)
Pravidlá súťaže (pdf)
Prihláška (doc)

1. TERMÍN A MIESTO
Majstrovstvá sa budú konať na bazéne Slovnaft (Vlčie hrdlo 50) v Bratislave v nedeľu 11.3.2012.

2. ÚČASŤ
Na majstrovstvách sa môže zúčastniť každý, ktorý má Slovensku trvalé alebo prechodné bydlisko alebo je členom oddielu na Slovensku. Môže súťažiť vo viacerých kategóriách (C1, K1).

Prihlášky posielajte do 31.2.2010 na nižšie uvedené e-maily. Do prihlášky uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, názov oddielu, dátum narodenia, e-mail, telefón a v ktorej kategórii chcete štartovať.
Štartovné 10,-€ za osobu sa bude platiť priamo mieste pred štartom vo vestibule bazéna, súťažiaci sa musia prezentovať na mieste v deň pretekov najneskôr o 18:30.

3. KATEGÓRIE
• K1 muži (ročník narodenia 1967 – 1993)
• K1 ženy (ročník narodenia 1967 – 1993)
• C1
• K1 juniori (chlapci a dievčatá, ročník narodenia 1994 a mladší)
• Veteráni a veteránky (ročník narodenia 1966 a starší)

Kategórie sa pri malej účasti môžu spojiť. Prví traja z každej kategórie dostanú pozvánku na majstrovstvá Českej republiky.

4. PRAVIDLÁ
Typ lodí, na ktorých sa bude súťažiť, je v kompetencii organizátora. Všetci účastníci v rámci jednej kategórie budú súťažiť na rovnakej lodi s dostatočnou možnosťou úpravy nožnej aj chrbtovej opierky (jedinou výnimkou je kategória C1, kde sa súťaží na vlastnej plastovej lodi – po dohode s organizátorom).
Eskimovať sa musí s pádlom. Nie je dovolené eskimovať iba rukami alebo s inou pomôckou.
Podrobné pravidlá budú oznámené na mieste pred štartom.

5. BEZPEČNOSŤ
Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, pri súťaži môžu používať vodácku prilbu a vodácku vestu. Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu štartovať len pod dohľadom vedúceho staršieho ako 18 rokov alebo rodiča.

Kontakt na usporiadateľov:
Martin Rada, tel.: +421 918 455 587, info@vodak-sport.sk
Jaroslav „Jairo“ Kapšo, tel.: +421 911 279 888, go@jairo.sk

Print Friendly, PDF & Email