Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2013, Bleskovky

45. Tatranský okruh vodákov – propozície

Submitted by on 12. apríla 2013 – 18:59

tatranakPredbežné propozície na 45.-ty Tatranský okruh vodákov

Usporiadateľ: Klub slovenských turistov – sekcia vodnej turistiky spolu so Združeným oddielom  vodnej turistiky Prešov a s Veterán kanoe klubom Košice

Termín:      29.8.- 1.9.2013 na riekach Váh, Orava, Czarny Dunajec, Dunajec, Poprad a prípadne  ďalších, podľa stavu vody aj na ich prítokoch.

Doprava:    Autobusom poriadateľov po trase Košice-Prešov-Sp.N.Ves-Poprad-L.Mikuláš-  Martin-Strečno-D.Kubín-Nowy Targ-Č.Kláštor-Prešov-Košice,  prípadne individuálne s možnosťou prepravy plavidiel na vleku..

Ubytovanie: Vo vlastných stanoch 2x pri Orave v Gäceli a 1x v Červenom Kláštore.

Prihlášky:   Čo najskôr na adresu: vladimir.ligus@presov.sk, mob. 0905242508, alebo

                                                            jozosoffa@gmail.com, mob 0903638619

Program:   29.8.13 – 7,30 – odchod z autobusu z Košíc, 8,30 – odchod z Prešova,

                                       9,30 – odchod zo Sp.N.Vsi, ďalšie zastávky podľa záujmu prihlásených.

                                     12,00 – splav Váhu v úseku Vrútky-Strečno, potom presun na Oravu, kemp

                                                  v Gäceli.

                       30.8.13 –  9,00 – splav Oravy /úsek podľa aktuálneho stavu vody/návrat do kempu.

                        31.8.13 – 9,00 – odchod do Poľska, splav Cz. Dunajca príp. Bialky, Dunajca,

                                                   večer ubytovanie v Č. Kláštore, alebo odchod na Poprad aj s

                                                   ubytovaním v M. Lipníku.

                         1.9.13 –10,00- splav Dunajca alebo Popradu a návrat cez Prešov do Košíc.

     Poplatok:  Preprava autobusom po celej trase a pri splavovaní cca  20-30.- eur, podľa počtu

                       účastníkov, jednotlivci, ktorí sa pridajú po trase uhradia alikvótnu časť.

                       + ubytovanie a strava podľa chutí a možností (stan alebo chatky, s polpenziou alebo

                       bez) – cca 10-12 €/noc.

     Bezpečnostné opatrenia:

                       Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi vedúcich akcie, lode zabezpečiť proti

                       potopeniu a mládež do 18 rokov musí mať povinne plávaciu vestu. Oddielové

                       kolektívy riadia ich vedúci.

     Poznámka: Dunajec je pohraničná rieka – preukazy totožnosti je potrebné mať so

                        sebou. /deti cestovné pasy/!

                        Každý účastník sa na akcii zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo!

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,